PDA

盗蜩髀 齡 Forum : 碌纈 竭瘡赱...Senorita
05-07-08, 19:28
Can you find the B(there are 2)?
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Once you've found the B's Find the 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Once youve found the 1.............. Find the 6
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999699999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999

once youve found the 6... Find the 3...
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888838888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888

once youve found the 3... Find the N (it's hard!!)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM面面面面面面面

once you've found the N... Find the Q...
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

It was tough!! :-)

*Predator
05-07-08, 21:38
Can you find the B(there are 2)?
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Once you've found the B's Find the 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Once youve found the 1.............. Find the 6
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999699999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999

once youve found the 6... Find the 3...
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888838888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888

once youve found the 3... Find the N (it's hard!!)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM面面面面面面面

once you've found the N... Find the Q...
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


壤 碌溯! :strongben

kalfinho
05-07-08, 21:44
Kai egw ta brika.Eykola.

aLe3ouLa*
07-07-08, 13:31
捕 繝 碌溯, 裙驗煕;:p

vissini
10-07-08, 13:29
kai ego ta vrika....

Se7en
13-07-08, 00:38
gia tin ilikia sas...kali kai i ....sas

Aythentikos
18-07-08, 14:17
鞜轎褊謠!!!!
碌溯 諱 跂 芻 韵!!

chachlis
18-07-08, 16:20
鞜辣褊諱 .....

Shiva
18-07-08, 20:30
Loipon

Patame oloi ctrl + F kai vazoume anazitisi to B.... lol :rofl:

mirelaki100
20-07-08, 14:49
柄墨/....

sarantis78
27-07-08, 18:11
裃譛 纒瘻蜩

fousterisl
02-01-09, 11:23
Can you find the B(there are 2)?
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Once you've found the B's Find the 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Once youve found the 1.............. Find the 6
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999699999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999

once youve found the 6... Find the 3...
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888838888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888

once youve found the 3... Find the N (it's hard!!)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM面面面面面面面

once you've found the N... Find the Q...
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

TassosCyp
02-01-09, 21:01
瘢 裃 逡齡痺贔迴 碌溯!

maritsa25
08-01-09, 09:28
kalo

california
08-03-09, 18:28
裃 繝 碌溯 缸褊謠 漑瘢