PDA

Επιστροφή στο Forum : Εναλλακτική θητεία με πολλά «αγκάθια»



aLeXaNdRoS®
12-09-09, 13:24
http://media2.feed.gr/filesystem/images/20071026/engine/assets_LARGE_t_420_84396_type11495.jpg

Προβληματική παραμένει η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας στη χώρα μας, η οποία δίνεται κυρίως για θρησκευτικούς και όχι για ιδεολογικούς λόγους.
Παρά το γεγονός της μείωσης της στρατιωτικής θητείας από τον Αύγουστο στους εννέα μήνες, ο χρόνος της εναλλακτικής θητείας παραμένει δυσανάλογος και φθάνει τους 17 μήνες.

http://media2.feed.gr/filesystem/images/20090912/low/assets_LARGE_t_420_5485217.JPG

Η χώρα μας παραμένει υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η οποία έχει κρίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής ο χρόνος εναλλακτικής θητείας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 150% του αντίστοιχου χρόνου στρατιωτικής θητείας. Δηλαδή με τα σημερινά ισχύοντα ο χρόνος εναλλακτικής θητείας θα έπρεπε να είναι το ανώτατο 13,5 μήνες.

Επιπλέον, οι αντιρρησίες συνείδησης για ιδεολογικούς λόγους καταγγέλλουν ότι οι αιτήσεις που υποβάλλουν για εναλλακτική θητεία συνήθως απορρίπτονται, σε αντίθεση με τις αιτήσεις που υποβάλλονται για θρησκευτικούς λόγους, κυρίως από άτομα που ανήκουν στη Χριστιανική Εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά.
Η διαφορά είναι ότι οι αντιρρησίες για θρησκευτικούς λόγους μπορούν με μια απλή βεβαίωση από τη θρησκευτική τους αρχή ότι έχουν βαπτιστεί, να αποδείξουν τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμούν ένοπλη θητεία.

Οι ιδεολογικοί αντιρρησίες απορρίπτονται με μεγάλη συχνότητα, καθώς καλούνται να αποδείξουν πολιτική δράση που πιθανώς κάποιος σε τόσο νεαρή ηλικία δεν διαθέτει ή δεν θέλει να διαθέτει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι μισές από τις αιτήσεις αντιρρησιών για ιδεολογικούς λόγους απορρίφθηκαν από την αρμόδια επιτροπή, ενώ έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις για θρησκευτικούς λόγους.
Αλλά και κατά τη διάρκεια της εναλλακτικής θητείας, τα προβλήματα είναι πολλά. Κάθε Σεπτέμβριο διερευνώνται οι ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το επόμενο έτος και καταρτίζεται λίστα με 1.000 περίπου θέσεις κάθε χρόνο, οι οποίες ποτέ δεν καλύπτονται, αφού οι αντιρρησίες είναι οκτώ φορές λιγότεροι!

Ο Λογγίνος Λυρόπουλος, που υπηρέτησε εναλλακτική θητεία για θρησκευτικούς λόγους σε θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων στην Κομοτηνή, διαπίστωσε αδυναμία του συστήματος να χρησιμοποιεί άτομα ανάλογα με τις γνώσεις τους.
Ο ίδιος, για παράδειγμα, όπως είπε στο «Εθνος», χρησιμοποιήθηκε για 3 μήνες στο νοσηλευτικό προσωπικό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τέτοιες γνώσεις.
Τελικά, αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις του με πρωτοβουλία του ίδιου του ιδρύματος.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Η Διεθνής Αμνηστία, που έχει ασχοληθεί με την εναλλακτική θητεία, έχει υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα για τη βελτίωση των όρων της κοινωνικής θητείας στη χώρα μας, ώστε να συμπλέει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Συγκεκριμένα:
1. Ζητά η εναλλακτική υπηρεσία να υπόκειται αυστηρά σε πολιτική αρχή, συμπεριλαμβανομένων της εξέτασης των αιτήσεων και κάθε πιθανής επακόλουθης δικαστικής εξέλιξης, μεταξύ άλλων για λόγους αμεροληψίας και ανεξαρτησίας.
2. Ανησυχεί για την τιμωρητική διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας (που παραμένει διπλάσια της στρατιωτικής θητείας μείον έναν μήνα ακόμα και μετά τον Νόμο 3421/2005 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 421.4/3/204368/Σ.970) και ζητά τη μείωσή της αναλογικά στον νόμο.
3. Ζητά να έχει κανείς το δικαίωμα να διεκδικεί την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης οποιαδήποτε στιγμή, τόσο πριν όσο και μετά την κατάταξή του στις Ενοπλες Δυνάμεις, είτε αυτός είναι κληρωτός είτε επαγγελματίας στρατιώτης, με βάση το κατοχυρωμένο δικαίωμα αλλαγής συνείδησης.
4. Ζητά να μην αποτελούν λόγους αποκλεισμού για την αναγνώριση κάποιου ως αντιρρησία συνείδησης η άδεια οπλοφορίας, η συμμετοχή σε δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου ή παρόμοιων εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων και η καταδίκη ή η εκκρεμής ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.
5. Ζητά το δικαίωμα στην εναλλακτική υπηρεσία να μην αναστέλλεται ποτέ, ακόμα και σε περίοδο πολέμου (εφόσον δεν αλλάζει συνείδηση ο αντιρρησίας συνείδησης) και να μην ανακαλείται ποτέ, π.χ. λόγω άσκησης συνδικαλιστικής δραστηριότητας / συμμετοχής σε απεργία (αυτά είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα), μη παρουσίασης εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, πειθαρχικών ή ποινικών αδικημάτων (να προβλέπονται κυρώσεις αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για τους εργαζόμενους στον φορέα απασχόλησης).
6. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να παύσει η μη αναγνώριση ως αντιρρησιών συνείδησης όσων παρουσιάζονται σε στρατόπεδο για να πάρουν αναβολή για λόγους υγείας και να εξαλειφθεί το φαινόμενο των αμφισβητήσιμων γνωμοδοτήσεων της ειδικής επιτροπής, κυρίως για τους μη θρησκευτικούς αιτούντες (λόγω ανεπαρκούς αιτιολόγησης, αλλά και καταρχάς λόγω της ίδιας της σύστασης της επιτροπής).
7. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι, τόσο στον νόμο όσο και στην πράξη, οι αντιρρησίες συνείδησης δεν θα υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες της υπηρεσίας ή όσον αφορά οποιαδήποτε οικονομικά, πολιτισμικά, αστικά και πολιτικά δικαιώματα (π.χ. αξιοπρεπής μηνιαία οικονομική αποζημίωση, δικαίωμα εξαγοράς χρόνου υπηρεσίας, τμηματική εκπλήρωση υπηρεσίας).
8. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να σταματήσουν οι διώξεις εναντίον όλων των αντιρρησιών συνείδησης και να αρθεί ο περιορισμός των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους.
9. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να παρέχεται επαρκής και έγκαιρη ενημέρωση για το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία και τον τρόπο απόκτησης της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των στρατευσίμων δεν γνωρίζουν ακόμα ότι υπάρχει η επιλογή εναλλακτικής υπηρεσίας.

ethnos.gr

Rebel 21
12-09-09, 13:36
Την ενημέρωσε κανείς την ΕΕ ότι δεν έχουμε υπογράψει επίσημα συνθήκη ειρήνης........???

chryssot
12-09-09, 18:07
Είναι μόνο 17 μήνες ?
Εγω θα πρότεινα να αυξηθεί για να γουστάρουν οι λουλούδες............


Εις οιωνός άριστος αμύνεστε περί πάτρις

GameGuru
12-09-09, 18:20
ας κάτσουν 17 μήνες να καθαρίζουν πατάτες, τί τους πειράζει;

evangelos K
12-09-09, 18:31
Θα με πιασουν τα κλαματα...

Tas6s
12-09-09, 22:35
θα σκισουνε κανενα καλσον ρε παιδια...

Tymoris
13-09-09, 01:04
Την ενημέρωσε κανείς την ΕΕ ότι δεν έχουμε υπογράψει επίσημα συνθήκη ειρήνης........???

Είμαι σίγουρος ότι το έχουνε υπόψιν τους, απλά την ΕΕ δεν την ενδιαφέρει το πόσο λαμόγια είμαστε, και οι μεν και δε.

Tymoris
13-09-09, 01:08
Το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου πέρα τα γνωστά περί πατριωτισμού κτλ, είναι ότι καλά κάνουν και ζητάν τις αλλαγές γιατί θα ήταν εξαιρετικό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παιδιά αυτά σε σημεία που υπάρχει ανάγκη, όπως λχ νοσηλευτικά ιδρύματα.

chryssot
13-09-09, 11:01
Το εξαιρετικό θα ήταν, να τους έχουμε στα νοσοκομεία ως έγκλειστους στην απομόνωση. Με μόνο μειονέκτημα το κόστος σίτισης τους. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να λυθεί ταΐζοντας τους βιομηχανικά τοξικά απόβλητα...

Επι της ουσίας όμως, Αγαπητέ Tymoris ευτυχώς που οι προγονοί μας δεν είχαν τις ίδιες απόψεις με τις λουλούδες “ περί πατριωτισμού” γιατί ακόμα θα ξυπνούσαμε, ακούγοντας τον ιμάμη από τον μιναρέ κάθε πρωί......

Αλήθεια γιατί δεν ρωτάς κάποιον από το Φαρμακονήσι ή το Αγαθονήσι για να είσαι και πιο επικαιροποιημένος, τι γνώμη έχουν για τους αντιρρησίες ???


Απο το λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

......Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.

sfezapreza
13-09-09, 12:17
zsdfgchgfjfjfgdrd

Tymoris
13-09-09, 15:30
Το εξαιρετικό θα ήταν, να τους έχουμε στα νοσοκομεία ως έγκλειστους στην απομόνωση. Με μόνο μειονέκτημα το κόστος σίτισης τους. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να λυθεί ταΐζοντας τους βιομηχανικά τοξικά απόβλητα...

Επι της ουσίας όμως, Αγαπητέ tymoris ευτυχώς που οι προγονοί μας δεν είχαν τις ίδιες απόψεις με τις λουλούδες “ περί πατριωτισμού” γιατί ακόμα θα ξυπνούσαμε, ακούγοντας τον ιμάμη από τον μιναρέ κάθε πρωί......

Αλήθεια γιατί δεν ρωτάς κάποιον από το Φαρμακονήσι ή το Αγαθονήσι για να είσαι και πιο επικαιροποιημένος, τι γνώμη έχουν για τους αντιρρησίες ???


Απο το λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

......Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.

Όταν έχεις σοβαρά επιχειρήματα περί του θέματος μπορούμε να συζητήσουμε.
Η άποψη των ανθρώπων σε αυτά τα νησιά είναι εξίσου σεβαστή με όποιουδήποτε άλλου και θα την ακούσω το ίδιο προσεχτικά, εφόσον μου έρθουν με επιχειρήματα και μου αντικρούσουν τα δικά μου.
Προς το παρόν δεν αντίκρουσες τίποτα παρά μου προβάλεις ένα συναισθηματισμό ο οποίος μου είναι αδιάφορος.
Για να στο πω απλά δεν με ενδιαφέρει τι είπαν ο Κολοκοτρώνης, Καραισκάκης κτλ γιατί είναι νεκροί οπότε τους τιμώ μεν, αλλά ακολουθώ το δρόμο μου δε όπως κάναν και αυτοί.

Προσωπικά σέβομαι και ακολουθώ το σύνταγμα της χώρας μου, οπότε δείξε μου που ακριβώς αυτοί οι αντηρισίες είναι αντισυνταγματικοί, δηλαδή ότι δεν θα έρθουν στην άμυνα της χώρας όταν παρουσιαστεί ανάγκη.

Neeq
22-09-09, 12:11
θα σκισουνε κανενα καλσον ρε παιδια...

Αν αγχωνεσαι να εχουν όλοι τα ίδια ιδανικα με σενα, μπορεις να ξεκινήσεις επανασταση οπως το είδωλο σου ο Αδόλφος/

Antonius
22-09-09, 20:09
Tas6s, είναι είδωλό σου ο Αδόλφος;

citylight
23-12-09, 12:26
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ) ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.